AAUs system til digitale prøver

Ny version af Digital eksamen - april 2021

Digital Eksamen er blevet opdateret d. 15. april. Læs mere her

Lagt online: 16.04.2021

NYT I DENNE VERSION

 

Denne opdatering giver en række forbedringer til Prøver uden aflevering (PUA) og fortsætter optimeringen af Prøveforløbsfunktionen og administratorgrænsefladen.

Det betyder blandt andet:

  • Ny forside med forklaring til alle prøveformerne
  • Tilpasning af emails på prøven, der giver bedre mulighed for overblik og logning
  • Ny bedømmerrolle, ”observatør”, hvor observatøren har adgang til afleveringerne og kan give feedback, men ikke karakterer
  • På prøver uden aflevering (PUA) kan visning af prøven for de studerende slås til og fra, og der er mulighed for at tilknytte besvarelsesinformationer
  • På prøver uden tilsyn (PUT) kan der nu tilføjes graceperiode
  • Bedømmere får adgang til en eksamensplan i deres brugerinterface med oversigt over studerendes tider for mundtligt forsvar (PUA og PUT)
  • Flere data i udtræk, der bl.a. hjælper i forhold til Moodle Quiz (udtræk indeholder email (med mindre prøven er anonymiseret) og værdien fra feltet "STADS person ID")

 

SÆRLIGT VEDRØRENDE TRO OG LOVE-ERKLÆRING PÅ PRØVE UDEN AFLEVERING (PUA)

Med opdateringen blev tro og love-funktionaliteten på PUA ændret, så den nu virker på præcis samme måde, som besvarelsesinformationer virker på en PUT (prøve uden tilsyn).

Det betyder, at administrator nu selv kan styre, om de studerende skal svare på Tro og love-erklæringen. Det har dog ændret tidsstyringen for, hvornår de studerende kan svare på erklæringen:

Deadline for at svare var tidligere "Eksamensstart", men efter opdateringen kan de studerende nu kun svare, og ændre deres svar, i tiden mellem "eksamensstart" og frem til "eksamensslut".

VIGTIGT: Hvis du har oprettet din PUA før opdateringen, og bedt de studerende svare på Tro og love-erklæringen inden Eksamensstart, skal du orientere dine studerende om at deadline for at svare på erklæringen i DE nu er ændret. Det kan i den forbindelse også være nødvendigt at ændre på prøvens start og/eller sluttid i DE, for at sikre at de studerende har mulighed for at svare rettidigt på erklæringen.