AAUs system til digitale prøver

LØST - Fejl i forbindelse med upload til PURE

Fejlen ift. det nye afleveringsflow til PURE, hvor Digital Eksamen ikke får registreret, når de studerende afleverer til PURE, er blevet rettet.

Lagt online: 03.05.2022

Fejlen er blevet rettet 6/5-22

Det betyder, at de studernede kan gennemføre deres afleveringsflow uden problemer, og at Digital Eksamen får registreret, når en aflevering til PURE er gennemført. Studerende, som afleverede til PURE, mens fejlen var til stede, har fået opdateret deres kvittering i DE og vil stå med den rigtige status i administrator grænsefladen.

-----

Der er desværre pt. en fejl ift. det nye afleveringsflow til PURE, hvor Digital Eksamen ikke får registreret, når de studerende afleverer til PURE.

For jer som administratorer betyder det, at I ikke kan se i DE, om den studerende har afleveret til PURE, idet der vil stå "aflevering til PURE mangler" i den studerendes aktivitetslog.

Indtil fejlen er løst, vil studerende se en besked om, at der er en fejl, men at deres aflevering bliver registeret i projektbiblioteket, hvis de gennemfører PURE flowet. De vil blive instrueret i at gennemføre flowet, tage et skærmbillede af deres PURE kvittering, og så fortsætte i DE via "aflever uden om projektbiblioteket" knappen.

Det betyder, at I nu derfor enten skal

  • bede om det skærmdump af PURE-kvitteringen, som de studerende nu bedes tage
  • tjekke det i PURE manuelt pr. studerende
  • få bekræftelse på anden vis eller være ligeglade

Under alle omstændigheder skal I huske, at besvarelsen skal frigives til bedømmelse for at bedømmer kan få adgang (via multiknap på besvarelsesfanen).

Vi beklager naturligvis de gener og den utryghed denne fejl kan medføre og giver besked, så snart fejlen er rettet.