AAUs system til digitale prøver

Ny version af Digital eksamen - november 2021

Digital Eksamen er blevet opdateret d. 4. november. Læs mere her

Lagt online: 04.11.2021

nyt i denne version

I denne opdatering har fokus været på at optimere løsningen yderligere, mens selve brugergrænsefladen vil være velkendt.

Kritikken af den aktivitetslog, der blev ændret ved sidste release, er blevet taget til efterretning, så loggen igen bliver mere overskuelig – bl.a. ved at man selv kan vælge, om man vil se den studerendes navigationsoplysninger i loggen eller ej.

Indhold

Opdateringen medfører blandt andet:

 • Straksudsendelse af mails (systembeskeder)
 • Mulighed for at tilknytte opgavesæt til Prøve uden aflevering
 • Eksaminator på en indberetningsprøve i et prøveforløb kan se de studerendes (eventuelle) delprøve-resultater fra selve karakterindberetningsprøven
 • Flydende knapper i interfacet, således at bruger ikke skal scrolle ned til bunden for at gemme på en side
 • Studerende kan i DE klikke på ”Prøv en demoeksamen” og på den måde afprøve eksamensflowet for 2 forskellige prøvetyper (stedprøve og Prøve uden tilsyn) i Digital Eksamen
 • Administrator kan overskrive de studerendes besvarelsesinformation under Vis besvarelse på besvarelsesfanen
 • Filteringsmuligheder på bedømmer, studerende og besvarelsesfanen markeres som grå og er inaktive, hvis de ikke er mulige på den pågældende prøve
 • Log er opdelt, således at der både er en log af ændringer på prøveniveau og en log af ændringer på besvarelsesniveau.
 • (Udenlandske) censorer kan logge på med brugernavn og kode
 • Opdeling af masseredigeringsfeltet Eksamens-og besvarelsesinformation i 2 selvstændige felter og en bedre mulighed for at definere om en given eksamensinformation skal opdateres, tilføjes eller fjernes
 • De studerende kan på dokumentniveau under afleveringsflowet angive, at et dokument er fortroligt (mens bilaget fx ikke er)

 

Vejledninger og kurser

Vejledninger er som altid tilgængelige her på DE-hjemmesiden.

Der er ikke planlagt formelle kurser i forhold til den nye version af Digital Eksamen, men vi står til rådighed for ad hoc kurser eller sparring, hvis I lokalt gerne vil vide mere om DE eller har behov for bistand til at digitalisere en konkret eksamen.