AAUs system til digitale prøver

Ny version af Digital Eksamen – april 2020

Digital Eksamen er blevet opdateret d. 23 april. Det betyder nye funktioner og muligheder. Læs mere her

Lagt online: 28.04.2020

Nyt i denne version

Med denne release kommer en række forbedringer af administrative funktioner. Fx administrative redskaber til styring af grupper, bedre overblik over noter og bemærkninger, nye advarsler i systemet fx ved planlægning af en prøve på en nededag.

Man kan også – langt om længe - navngive grupper med noget mere sigende.  

 

Udvidelse i DE: Prøveforløb

Og så har vi fået første version af en stor udvidelse af Digital Eksamen – nemlig af ’Prøveforløb’.

Med ’Prøveforløb’ vil man kunne oprette og afvikle eksamener, som består af 2 eller flere delprøver.

Prøveforløb er ikke en færdig løsning. Fokus for denne leverance har været at skabe de grundlæggende rammer.  Dvs at:

  • Administratorer nu kan ’bygge’ prøveforløb, herunder koble delprøver sammen i ét eksamensforløb
  • Studerende kan deltage i en eksamen bestående af flere delprøver, og de kan se, at disse prøver hænger sammen
  • Bedømmere kan tilgå og vurdere delprøver i et sammenhængende prøveforløb men kun give én bedømmelse pr. studerende for den samlede eksamen.

Det betyder også at væsentlige ting som overbliksfunktioner på tværs af delprøver, understøttelse af forudsætningsaktiviteter m.m. ikke er på plads endnu – dem har vi brug for jeres hjælp til at få udviklet og lavet rigtigt i trin 2 eller 3.

Vi anbefaler derfor også, at man på nuværende tidspunkt kun tager ’Prøveforløb’ i brug efter aftale med Studiesystemer.

Formålet er at sikre, at I har adgang til den fornødne sparring og vejledning fra Studiesystemer og at Studiesystemer samtidigt kan indsamle jeres input og behov.