AAUs system til digitale prøver

OPDATERING AF FAQ FOR BEDØMMERE

Der er sket en opdatering af "Spørgsmål & Svar" for bedømmere, læs om dem her, eller direkte under fanen "Digital Eksamen for bedømmere".

Lagt online: 20.04.2018

Få jeg en mail, hvis plagiatscanningen viser en høj grad af tekstsammenfald?

Nej. Praksis for opfølgning på plagiatscanning blev ændret da vi fik Digital Eksamen. Nu kan du se resultatet af plagiatscanningen direkte i DE, og hvis der er fundet tekstsammenfald med eksisterende kilder, så kan du åbne plagiatskanningsrapport direkte fra Digital Eksamen.

----------

Er der en grænseværdi for, hvornår jeg skal forholde mig til plagiatscanningsrapporten?

Nej. Der er ikke nødvendigvis en sammenhæng mellem en høj procentsats og at der er plagieret. En besvarelse hvor der er citeret omfattende, men korrekt, eller hvor bilagsmaterialet er en del af hoveddokument, kan slå ud med en meget høj procentssats uden at der er plagieret. Modsat kan en besvarelse med blot 2-3 % tekstsammenfald indeholde flere siders plagieret materiale.

Står der 90 eller 100% er det selvfølgeligt nærliggende at bruge rapporten til at se, om der er tale om snyd eller blot en fejl. Det kunne være at  besvarelsen er blevet skannet op imod en tidligere version af ”sig selv” .

”Bedømmerens faglige blik” er det vigtigste værktøj til at vurdere om der er plagieret, plagiatscanningen er et nyttigt hjælpeværtøj til at følge op og efterprøve en mistanke.

----------

Besvarelsen kan ikke scannes, hvad gør jeg?

Der kan være en række årsager til at en besvarelse ikke kan scannes. Fejltypen kan ses ved at klikke på dokumentet i Plagiatstatus.

  • ”Filen er for stor” (over 200mb) - Hvis filen indeholder store mængder billed eller video.
    Løsning: Teksten i besvarelsen kan kopieres og gemmes som en .txt fil – som så kan uploades manuelt til Urkund.
  • ”Filtypen er forkert”. Urkund kan kun læse følgende filtyper: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .sxw, .ppt, .pptx, .pdf, .txt, .rtf, .html, .htm, .wps, .odt and .pages. Hvis en PDF er dannet via en scanner kan det heller ikke plagiatscannes, da besvarelsen så er reelt er en billedfil.
    Løsning: Filen skan ændres til en gylidg type.
  • ”Ukendte fejl” - En samlediagnose for en række sjældne fejlscenarier, fx hvis en besvarelse er beskyttet/krypteret, en PDF konvertering er fejlen. 
    Kontakt: de@aau.dk.