AAUs system til digitale prøver

Nyt i Digital Eksamen pr.19.04.2018

Her kan du læse mere om hvad der er kommet af nye features og hvilke fejl som er blevet rettet.

Lagt online: 20.04.2018

INDHOLD:

Bedømmelsesstart mailnotifikation:

Bedømmere får nu kun mail om bedømmelsesstart, hvis der rent faktisk er noget at bedømme. Det vil sige hvis vedkommende er tildelt en eller flere studerende, som har afleveret korrekt og rettidigt.

Det er bygget således at man altid får en mail, men også kun én, hvis man har noget at  bedømme – uanset om man tilknyttes før eller efter bedømmelsesstart.

Er der ingen besvarelser klar til én, ja så hører man ikke fra DE.

Søge på prøver i alle eksamensaktiviteter:

Det er endeligt muligt at fremsøge prøver eller aktiviteter via prøvenavnet under ”Alle Eksamensaktiviteter”.

Håndtering af eftertilmeldte studerende:

Eksamensadministrator kan nu vælge på hvilken prøve eftertilmeldte studerende skal placeres. Under "Alle Eksamensaktiviteter" klikker man på selve aktiviteten, og kan her vælge, hvor de studerende skal placeres.

Hvis valgmuligheden ”Studerende tilknyttes ikke automatisk” vælges, vil eftertilmeldte studerende placeres i en gruppe ved navn ”Ikke tilknyttede studerende”, som vil være at fine under aktiviteten.

Hvis der ikke er tilknyttede studerende på en aktivitet, vil dette fremgå som et opmærksomhedspunkt på alle prøver der er tilknyttet aktiviteten.

 

Ensretning af filtre på tværs af faner, og  filtre huskes når man skifter fane:

Filtrene på tværs af fanerne Studerende, Bedømmere og Besvarelser er nu gjort ens og systemet husker nu også et valgt filter på tværs af fanerne. Filtrene er dog prøvespecifikke.

 

Afleveringsmetode kan nu ses på studerende oversigt:

Kolonnen ”Dispensationer” er blevet omdøbt til ”Bemærkninger” og Her kan man nu se hvis en studerende har et  anderledes afleveringsforhold.

 

Kontaktpostkasser:

Man kan nu angive en funktionspostkasse som kontaktpunkt for prøven, således at det ikke nødvendigvis er den, som opretter prøven, der vises som kontaktperson for studerende og bedømmere.
Man opretter og angiver funktionspostkasser i en ny funktion under ”Administrative værktøjer”. Selve mailadressen på postkassen, skal oprettes i AD’et først. Har man ikke den på plads, skal I kontakte ITS.

OBS: Man behøver ikke at været oprettet som administrator på en prøve for at kunne  tilgå og redigere den, eneste forskel er at prøven ikke ses når ”Mine prøver” er vinget af.

 

Overførsel af karakterer til censorer:

Ny funktion som i bund og grund betyder at den første bedømmer kan vælge at, angive karakterer for alle bedømmere på prøven. Det betyder, at de øvrige bedømmere ikke behøver at taste karaktererne i DE, de skal blot verificere, at de er enige og så klikke ”Indberet”. Studiesekretæren bestemmer om bedømmerne skal have denne mulighed til rådighed via flueben under fanen ”prøvedata” i prøveopsætningen.  Vi anbefaler. at dette kun aktiveres efter aftale med de bedømmerne.

 

Bedømmer som administrator:

Der åbnes op, for at man kan tilføje en bedømmer som ”medadministrator på en enkelt prøve”. Adgangen giver bedømmeren samme rettigheder som eksamensadministrator ift. prøven, men giver ikke adgang til de administrative værktøjer (”log-in som”….m.m.).

Dette betyder,  at en bedømmer kan se og arbejde i hele administratorgrænsefladen. Funktionen har mange anvendelsesmuligheder, men også nogle risici (fx ift. anonymisering) , så ibrugtagning bør ske efter en grundig afklaring af behov og muligheder hos jer – Studie-IT står naturligvis til rådighed i den forbindelse.

 

Angivelse af eksamenssprog:

Bedømmerne har døjet en del med at skulle ændre eksamenssprog på studerende, enkeltvist. Det kan de nu gøre for alle studerende på én gang, i indberetningsvinduet. Der kommer en vejledning til bedømmerne på DE hjemmesiden.

 

Ingen defaultvalg ved oprettelse af ny prøve:

Når man opretter en ny prøve i dag er defaultværdien ”Prøve uden tilsyn” – det er nemt at overse, og har betydet mange forkert oprettede prøver. Det ændres nu til: ”Vælg prøvetype” så man aktivt skal vælge den prøvetype, man ønsker.

 

Udvidelse af filformater for besvarelser:

Med denne release kan man nu få lov til at vælge ”regneark” som afleveringsformat. Der er tilføjet en række af de mest almindelige Excel og regnearksformater. Endvidere kan studerende også få lov at aflevere forskellige Zip formater.

 

Advisering hvis censurformsreglerne ikke er overholdt:

Der kommer nu en advisering til jer, hvis censurformsreglerne ikke er overholdt (reglen om at der skal være 2 bedømmere, heraf en censor på prøver med ekstern censur). Problemet er at resultaterne ikke sendes til STADS, før reglen er opfyldt, og det finder man ofte først ud af meget sendt. Men nu får Eksamensadministrator en besked i opmærksomhedspunkter ved prøveslut, hvis reglerne ikke er opfyldt. Denne sendes også på en mail.

 

Releasen indeholder desuden en del mindre og større fejlrettelser - vi kan fermhæve følgende:

  • Afleveringskvittering til studerende der afleverer i ITX-flex kommer ikke ud.

Kvitteringen blev ikke sendt via email, men det gør den nu

  • Ekstern censor afsender karakter ved indberetning fra kun censor.

Der er rettet en fejl hvor resultater blev afsendt fra DE til STADS når blot censor havde indberettet. De sker nu først når mindst 2 bedømmere har indberettet, hvoraf mindst én skal være en censor. Resultater afsendes fortsat først når alle tilknyttede bedømmere har indberettet på en given besvarelse.