AAUs system til digitale prøver

Ny version af Digital Eksamen april 2019

Opdateringen har i høj grad fokuseret på at give administratorer og bedømmere bedre overblik, lette arbejdsgange i systemet og ikke mindst at forbedre ITX Flex løsningen for studerende. Opgraderingen indeholder således en del nye funktioner og systemforbedringer, samt en række fejlrettelser. Hjemmesiden opdateres løbende med de nye funktioner i form af nye vejledninger og til rettelse af eksisterende.

Lagt online: 12.04.2019

Herunder er et kort overblik over de væsentligste forbedringer og fejlrettelser:

For administratorer er der bl.a.:

 1. Kommet en ny ’Mine prøver’ visning, som samler alle de prøver man er administrator på, i én visning. 
 2. Kommet Dashboards på alle prøvetyper (kendt fra Afsluttende Prøver)
 3. Indført at prøver nu åbner i en ny fane. Det betyder man nemmere kan have flere prøver åbne og ikke mister sin overbliksvisning, når man går ind på en ny prøve.
 4. Lavet forbedringer til ”importer prøve’  funktionen, så man blandt mange ting også kan importere prøvetider
 5. Kommet en ”slet prøve” funktion – så ens overblik ikke forstyrres af fejloprettede prøver.

For bedømmere betyder det bl.a. at:

 1. Plagiatskanningsresultater og noter fra administrator er gjort markant mere synlige.
 2. ”Forsider” nu bliver en del af selve besvarelsen for alle PDF afleveringer; Det halverer mængden af dokumenter en bedømmer skal åbne på de fleste prøver.

For studerende har fokus været på forbedringer af ITX Flex, bl.a.:

 1. Studerende kan nu tage en DEMO eksamen i ITX Flex. Det betyder de kan teste det hele eksamensflowet i ITX Flex inden de skal til den rigtige eksamen
 2. En række forbedringer til selve flowet, så studerende skal gøre mindre, inden de er klar til eksamen.

Fejlrettelser

Administrator

 • Fejl hvor studerende låses og ikke kan flyttes, selvom afleveringen trækkes tilbage – Rettet: Studerende kan nu flyttes efter en aflevering er trukket tilbage
 • Manglende prøvenavn ved prøveoprettelse blokerede for adgang til prøven – Rettet: Det er nu ikke muligt at oprette prøver uden navn
 • Masseredigering herunder tilføje eksamensadministrator. Visningen i masseredigeringsdialogen opdateres ikke ved tryk på 'Gem', men først når dialogen lukkes og åbnes igen - Rettet: Visningen opdateres nu ved klik på 'Gem'
 • Frigivelse af for sent afleveret stedprøve. Hvis tilsyn genåbner en besvarelse på en stedprøve, som er afleveret for sent, tolkes det i aktivitetsloggen som om at besvarelsen er frigivet til bedømmelse - Rettet: Besvarelsen frigives ikke
 • Checkikoner var misvisende ved administrativ karakter i "Vis besvarelse-dialog". De blev vist som grønne, selvom der ikke er afleveret – Rettet: De er nu røde hvis ikke er der afleveret
 • Fejl i visning på fanen 'Overblik'. Checkboks for korrekt personale på prøven, viste forkerte på institutioner som ikke har krav om 2 bedømmere på prøver hvor censurform er ’intern censur’- Rettet: Den vises nu som OK bare der er mindst én bedømmer tilknyttet
 • Søgning pba en prøves aktivitetskode (EKA kode), har ikke virket.- Rettet: Man kan nu igen fremsøge prøver pba af EKA

Bedømmere

 • Download af hoveddokumenter ikke muligt. Hvis bedømmer tidligere har downloadet alle besvarelser med bilag, vil systemet blive ved at hente alle dokumenter - Rettet.:Der nu kan downloades hoveddokumenter