AAUs system til digitale prøver

Fejl i plagiatscanning - RETTET

Der er i øjeblikket en fejl i Urkund, som gør at dokumenter som er større end 50mb ikke kan scannes. Der vil enten stå "afventer" eller "kan ikke scannes" i stedet for en procentsats.

Lagt online: 08.02.2019

Indtil fejlen er løst, kan man omgå problemet ved at reducere filstørrelsen og uploade besvarelsen manuelt til Urkund.

Dette kan gøres på 2 måder:

Upload af txt fil

a. Download besvarelsesdokumentet til din computer
b. Kopiér al tekst fra original besvarelsen over i en simpel tekst editor uden avancerede formateringsfunktioner (Fx notepad)
c. Nyt Dokument gemmes som en *.txt fil
d. Denne uploades manuelt til Urkund. Er man ikke oprettet som Urkund bruger, skal man først kontakte de@aau.dk

Reduktion af et PDF dokument

a. Download besvarelsesdokumentet til din computer
b. Åben dokumentet i Adobe Acrobat
c. Vælg ”gem som”, vælg  ”reducér filstørrelse” i dialogboksen og angiv hvor du vil gemme dokumentet
d. Det nye PDF dokument uploades manuelt til Urkund. Er man ikke oprettet som Urkund bruger, skal man først kontakte de@aau.dk

Vi melder ud så snart fejlen er løst.