AAUs system til digitale prøver

Hvordan bruger jeg ITX Flex?

 • +

  Vigtigt for Mac-brugere med Catalina- og Monterey-OS!

  Det er vigtigt, at du følger disse instrukser og giver tilladelse til at ITX Flex kan køre på din Mac.

  • Første gang du åbner ITX Flex bliver du bedt om  tage stilling til om du vil tillade at ITX Flex tager skærmdumps.
  • Hvis du får nedenstående advarsel når prøven går i gang (trin 4 i ITX Flex),  så er det vigtigt, at du ikke klikker "Deny"/"Afvis", da det vil forhindre ITX Flex i at virke, som det skal. Det kan i værste fald være et brud på Aalborg Universitets regler om overvågning af stedprøver

    
  • Du skal i stedet klikke på "Open System Preferences"/"Åbn Systemindstillinger".
   Her skal du give tilladelse til at ITX Flex må tage skærmdumps ved at sætte flueben ud for ITX Flex.
   Det ser sådan ud:

    
  • Er du i tvivl om hvordan du gør, du få hjælp af IT Support på 99402020 eller support@its.aau.dk
 • +

  Ta' en demo-eksamen

  Videoen er med dansk tale og engelske undertekster.

 • +

  Før eksamensdagen

  Har du aldrig været til en ITX Flex overvåget prøve, anbefaler vi, at du prøver en demo-eksamen i god tid inden eksamensdagen. Det tager kun 5 min. og giver dig mulighed for at prøve hele eksamensforløbet af og giver dig sikkerhed for at din computer er klar til den rigtige eksamen. Oplever du problemer, så kan du få hjælp ved en lokal IT servicedesk

   

  Sådan tager du en ITX Flex demoeksamen

  Har du allerede installeret ITX Flex, så start i punkt 3.

  1. Klik på '"Login til ITX Flex" her på siden.
    
  2. Vælg den rigtige installation (Windows eller Mac) og følg installationsvejledningen.

  3. Åbn programmet.
   Programmet laver nu et tjek for at se om alt er klart.

   - Hvis du ser ét eller flere røde kryds i stedet for de grønne flueben, skal du afhjælpe problemet. Kontakt IT-support på tlf: 9940 2020 eller din lokale servicedesk, hvis du har brug for hjælp.
   - Hvis du ser tre grønne flueben, er din PC klar og du kan klikke på ”Start eksamen”.
   Du kommer nu til en loginside.

  4. På loginsiden taster du din personlige kode.
   - På demoeksamen er koden: H00000. Tast derfor ”H00000” og Klik ”Fortsæt >>”
   - På en rigtig eksamen finder du din personlige kode inde på selve prøven i Digital Eksamen

  5. Næste step hedder "Klarmeld din computer".
   Her kan du se placeringen af dit arbejdsbibliotek, status på hentning af opgavesæt og nedtælling til prøvestart.


   Arbejdsbibliotek består af 2 mapper, én til opgavesættet og én til besvarelse. Du kan ændre placeringen, ved at klikke på ”rediger…” og vælge en anden mappe. Mapperne er først tilgængelige når prøven starter.

   Når prøvestart nås, bliver knappen ”lås opgavesæt op” tilgængelig.
   Klik på knappen.

  6. Når prøvestart nås, bliver knappen "Lås opgavesæt op" tilgængelig. Klik på knapen.
   Du skal nu indtaste prøvens pinkode. 
   Når du tager demoprøven er pinkoden "00000".
   Til en rigtig eksamen bliver pinkoden udleveret af tilsynspersonalet før prøvestart.

  7. I skærmbilledet ”Eksamen er i gang” skal du klikke på linket til opgavesætmappen for at få adgang til din demoopgave. Klik også på linket til besvarelsesmappen og opret og gem et bevarelsesdokument her.

   Læg mærke til den røde ramme i kanten af din skærm. Det betyder at ITX Flex overvågningen er aktiv.


   Når du er klar til at prøve afleverings flowet, så klik på knappen ”Påbegynd aflevering”.

  8. I næste skærmbillede skal du uploade dit besvarelsesdokument.
   Klik ”Vælg” og systemet åbner nu besvarelsesmappen.


   Vælg besvarelsesdokumentet du gemte her tidligere.
   Klik så ”Tjek ud og afslut eksamen”.

   Nu registrerer ITX Flex din aflevering og synkroniserer med Digital Eksamen. Når synkroniseringen er gennemført skifter skærmbilledet og du får en bekræftelse på, at din aflevering er aflevereret.

   Du kan nu lukke ITX Flex ned og er hermed klar til at bruge ITX Flex til din eksamen.

 • +

  På eksamensdagen

  1. Mød op i god tid - gerne 1 time før prøvestart.
    
  2. Inden du får en plads, skal du registreres som fremmødt til prøven af en tilsynsperson. Hvis du ikke registrerer dig, kan du ikke aflevere din opgave!
    
  3. Du skal aktivere ITX Flex-klienten inden prøvestart. Hvis du testede ITX Flex før eksamensdagen, kan du åbne programmet direkte. Hvis du ikke allerede har testet og installeret ITX Flex, skal du følge processen beskrevet ovenfor 'Før eksamensdagen'.
    
  4. Hvis du ser tre grønne flueben, er du klar til at sætte prøven op i ITX Flex.
    
  5. Inden eksamen går i gang, logger du på Digital Eksamen, klikker på din prøve og finder din personlige kode (koden er tilgængelig 45 minutter før prøvestart).
   Koden står nederst i pop-up vinduet:

    
  6. I ITX Flex klikker du på [Start eksamen] og indtaster din personlige kode fra prøven i Digital Eksamen. Overvågningsprogrammet ved nu, at det er dig, der er logget ind.
    
  7. Nu skal du vælge hvor dit "arbejdsbibliotek" skal være på din computer. Dit arbejdsbibliotek vil indeholde to undermapper: én til dit udleverede opgavesæt, og én hvori du skal oprette og gemme dit besvarelsesdokument.
    
  8. Når du har valgt et arbejdsbibliotek vil du kunne se hvor de to mapper er på din computer.
   BEMÆRK! Undermapperne opretes først, når prøven starter.

    
  9. Du er nu klar til eksamensstart.
 • +

  Under eksamen

  Når prøven starter, får du adgang til din opgave via ITX Flex.

  1. Lås opgavesættet op ved at trykke på knappen [Unlock exam assignment] nederst til venstre i ITX Flex.
   Du skal bruge prøvens Pinkode, som tilsynet har oplyst eller gjort synligt i lokalet.

  2. Du kan nu gå i gang med din besvarelse.
   Vær opmærksom på, at det kan tage lidt tid at læse opgavesættet op.
   HUSK at gemme din besvarelse i besvarelsesmappen i dit arbejdsbibliotek.

  3. Når du er færdig med din besvarelse, følger du det angivet afleveringsflow i ITX Flex.
   HUSK at du både skal uploade din besvarelse og aflevere den.
   Du kan kun aflevere én gang.
   Hvis du opdager en fejl i din besvarelse efter du har afleveret, skal du kontakte tilsynspersonalet for at få adgang til din besvarelse igen.

   Husk at ITX Flex skal køre indtil du laver din endelige aflevering.
    
  4. Når du har afleveret, kan du på prøven i Digital Eksamen se din afleveringskvittering. Hvis der står med sort skrift at "Besvarelsen er modtaget", så er alt som det skal være, og du er færdig:


   Hvis du har afleveret for sent, vil det stå med rød skrift, og du skal søge om dispensation. Kontakt din studiesekretær.
    
  5. Efter du har afleveret din besvarelse i Digital Eksamen går der et kort øjeblik, hverefter ITX Flex registrerer, at du har afleveret. Hvis du ikke lukker programmet ned, vil det stoppe af sig selv 15 minutter efter prøvens udløb.
 • +

  Efter eksamen

  • Du har altid mulighed for at logge på Digital Eksamen og se din afleveringskvittering.
    
  • Du har under din prøve i Digital Eksamen mulighed for at se hvilke data, der er optaget under prøven..