AAUs system til digitale prøver

Aflever opgave

 • +

  Aflever opgave

  1. I oversigten 'Mine Prøver' vælger du prøven du gerne vil aflevere til. 

  2. Eksamensinformationer. Her ser du generel information om prøven, og det er her du evt. henter et opgavesæt.

  Klik på knappen 'Næste' for at gå videre

  3. Er det muligt at aflevere i grupper på prøven, ser du nu trinnet Afleveringsforhold. Her angiver du, at du afleverer alene.

  Hvis det ikke er muligt at aflevere i grupper på prøven, springes trinnet over.

  4. Om besvarelsen.  Udfyld som minimum eventuelt obligatoriske felter. 

  I felterne ’Titel' og 'Titel, engelsk’ skal du kun skrive selve titlen på projektet og ikke projekt nr., semester eller lignende. De titler, du angiver her, vil fremgå på dit eksamensbevis.

  Klik på knappen 'Næste' for at gå videre

  5. Upload besvarelse. Upload nu hoveddokumentet og eventuelle bilag ved at trykke på 'Browse'. 

  Se vejledning til hvordan du uploader en fil, der er større end 50MB.
  Hoveddokument skal som regel afleveres i PDF-format. Se mere om hvordan du danner en PDF-fil.

  Klik på knappen 'Næste' når dokument(er) er uploadet.

  6. Aflevér. Du får nu en oversigt over dine indtastede oplysninger. Tjek om oplysningerne er korrekte. 

  7. Klik på knappen 'Aflevér' når du er klar til at aflevere.

  8. Når du ser siden 'Afleveringskvittering', er din opgave afleveret. 

  Skal du også aflevere til Projektbiblioteket? Se vejledningen 'Hvordan afleverer jeg i Projektbiblioteket?'

   

  Video

 • +

  Hjælp til gyldigt tegnformat

  Når du skal angive titel i Digital Eksamen, kan systemet advare om, at der er ugyldige tegn og erstatte disse med #. Du bliver bedt om at rette disse til, inden der navigeres videre. Du kan acceptere at lade ”#’erne” være som del af titlen og gå videre. Du bliver dog bedt om at verificere og acceptere titlen, som den står, og ”#” betragtes dermed som intentionelle.

  Sådan virker det:

  1. Du angiver titel (som indeholder et ”ulovligt tegn”) og forsøger at navigere videre
  2. Systemet advarer og forklarer
  3. Systemet har erstattet ugyldige tegn med #. Du kan redigere og navigere videre