AAUs system til digitale prøver

Spørgsmål & svar

Spørgsmål om prøver

 • Hvad betyder 'eksamensstart og -slut'?
 • Hvad er en 'Graceperiode'?
 • Hvad gør jeg hvis censurformsreglerne for prøven ikke er overholdt?
 • Hvilke prøvetyper findes der?
 • Hvor ser jeg hvis studerende har et anderledes afleveringsforhold?
 • Hvordan fjerner jeg bedømmerne fra prøven igen? (ved papirprotokol)
 • Hvordan tilføjes og slettes en studerende fra en gruppe efter afleveringsfristen?
 • Hvorfor fremgår samme EKA flere gange under alle eksamensaktiviteter?
 • Hvorfor kan jeg ikke flytte studerende fra prøven?
 • Hvorfor kan jeg ikke se eller fremsøge min prøve længere?
 • Jeg vil samle to EKAa'er, men de fremgår ikke på samme side
 • Kan jeg slette en prøve eller et resultat?

Spørgsmål om ITX-Flex

 • Kan ITX-Flex overvåge flere enheder pr. Studerende?
 • Studerende kan ikke hente opgavesæt eller aflevere opgave i ITX-Flex.

Spørgsmål om studerende

 • Hvad er synligt for studerende inden prøvestart?
 • Hvordan afleverer jeg en opgave på vegne af en studerende?
 • Hvorfor fremgår en studerende i digital eksamen selvom vedkommende er udmeldt?
 • Hvornår er studerende låst på prøven?
 • Kan jeg logge ind som en studerende?

Spørgsmål om generel brug

 • Hvilken browser skal jeg bruge?
 • Hvordan fjerner jeg en eksamensadministrator fra et studienævn?
 • Hvordan får jeg som eksamensadministrator adgang til et studienævn?
 • Hvordan sletter jeg mig selv som eksamensadministrator på et studienævn?
 • Hvorfor kan jeg ikke søge eksaminator/intern medbedømmer frem?
 • Hvad gør jeg ved sygemelding/sygeeksamen?

Spørgsmål om prøver

 • +

  Hvad betyder 'eksamensstart og -slut'?

  Eksamensstart = dét tidspunkt hvor prøven åbnes for de studerende.

  Eksamensslut = dét tidspunkt hvor prøven lukker for de studerende, dvs. afleveringsfrist.

 • +

  Hvad er en Graceperiode?

  En graceperiode er en 'skjult lukketid', som ikke ses af de studerende, på skriftlige stedprøver.

  Man kan således angive, at de studerende har X antal minutter efter prøvens slut til at aflevere. Hvis man fx angiver en graceperiode på 5 minutter på en prøve, som er planlagt til kl. 9.00-12.00, vil de studerende kunne aflevere frem til og med kl. 12.05 uden at blive registreret som havende afleveret for sent. Graceperioden følger individuel tid, så de 5 minutter ekstra vil også blive givet til en studerende, som har fået forlænget sin afleveringsfrist.

  Graceperioden virker både i forhold til aflevering ved upload i DE og ved aflevering i ITX-Flex. Redigering af graceperioden vil slå i gennem med det samme.

  • Funktionen findes i fanen ’Prøvedata’ på de skriftlige stedprøver og på prøver uden tilsyn.
  • Funktionen er ikke aktiveret default.

  Når man sætter flueben i ’Slå graceperiode til’ åbner en boks, hvor man kan angive et minuttal. Default er sat til 0 minutter, men dette kan redigeres.

 • +

  Hvad gør jeg hvis censurformsreglerne for prøven ikke er overholdt?

  Der kommer en advisering til dig som administrator under "Opmærksomhedspunkter" ved prøveslut, hvis censurformsreglerne ikke er overholdt (reglen om at der skal være 2 bedømmere, heraf en censor på prøver med ekstern censur). Resultaterne kan ikke sendes til STADS, før reglen er opfyldt. Du skal derfor under "Bedømmere" sikre dig, at der er angivet 2 bedømmere, heraf en censor. Men kun for prøver med ekstern censur.

  Hvis censurform er sat forkert, og der kun skal være en bedømmer på prøven, så skal censurformen ændres i STADS.
  Kontakt Studiedata.

 • +

  Hvilke prøvetyper findes der?

  • Prøve uden tilsyn: Skriftlige hjemmeopgaver eller projektafleveringer. 
  • Prøve uden aflevering: Kan f.eks. være mundtlige eksaminer eller "bestået ved fremmøde". 
  • Stedprøve: Skriftlige prøver med eller uden hjælpemidler, som studerende skriver på universitetet eller i lejede lokaler uden opsyn.
  • Afsluttende prøver: Specialer, dog er den fulde funktionalitet ikke taget i brug på AAU.
 • +

  Hvor ser jeg hvis studerende har et anderledes afleveringsforhold?

  Under fanen [Studerende] vil det fremgå under "Bemærkninger", hvis en eller flere studerende har et andet afleveringsforhold, end det der er angivet for hele prøven.

 • +

  Hvordan fjerner jeg bedømmerne fra prøven igen? (ved papirprotokol)

  Hvis en bedømmer er tilknyttet studerende på en prøve, hvor der er afgivet karakter via papirprotokol, vil bedømmeren stadig modtage reminders pr. mail om at afgive karakter. Derfor skal du fjerne bedømmeren fra de studerende.

  1. Gå til fanen ”Bedømmere”
  2. Skal alle studerende fjernes, gøres dette ved at klikke på bedømmerens initialer
  3. Skal enkelte studerende fjernes, gøres dette ved at fjerne flueben ud for de studerende
  4. Klik på [Gem]
 • +

  Hvordan tilføjes og slettes en studerende fra en gruppe efter afleveringsfristen?

  Hvis en studerende skal tilføjes en gruppe efter afleveringsfristen, skal tidspunktet for aflevering forlænges for den enkelte gruppe/studerende.

  Hvis en studerende skal slettes fra gruppen efter afleveringsfristen, skal tidspunktet for aflevering forlænges og studerende skal slette opgaven, og herefter gruppemedlemmet, samt uploade opgaven på ny.

 • +

  Hvorfor fremgår samme EKA flere gange under Alle Eksamensaktiviteter?

  Det skyldes at der er enten er registreret sted på tilmeldingen i STADS, eller at der på aktiviteten i STADS er valgt flere valgmuligheder. Kontakt Studiedata for at få hjælp, hvis du ikke selv ved hvordan du skal rette op på tingene.

 • +

  Hvorfor kan jeg ikke flytte studerende fra prøven?

  Studerende kan flyttes fra en prøve ind til og med der er afleveret, når først der er afleveret er den studerende låst på prøven.

  OBS.
  Hvis man vælger at flytte en studerende til en anden prøve, skal man være opmærksom på at evt. gruppetilmelding vil blive annulleret og at der ikke varsles herom.

 • +

  Hvorfor kan jeg ikke se eller fremsøge min prøve længere?

  Hvis der ikke længere er tilmeldinger på prøven kan den ikke fremsøges. Brug i stedet filteret ”Prøver uden tilmeldinger” der findes under hver prøvetype.

 • +

  Jeg vil samle to EKA'er, men de fremgår ikke på samme side

  Benyt søgefeltet til at fremsøge EKA'erne.

  Du kan fremsøge EKA'erne på følgende måder:

  • Hvis EKA'erne har lignende navngivning, kan du søge på dette (fx "33000" eller "semiotik")
  • Du kan også søge på begge EKA'ers navne: benyt da et plustegn + mellem EKA (fx "HCA110004D + HCA220002D)
 • +

  Kan jeg slette en prøve eller et resultat?

  Prøver kan slettes fra fanen ’Overblik’ på den enkelte prøve eller fra ’Alle eksamensaktiviteter’.

  Fra fanen ’Overblik’ slettes prøven ved at vælge ’Slet prøve’ og derefter sige ’Ja’ til pop-up advarsel.

  DET DU SKAL VIDE før du sletter:

  Hvis man sletter en prøve som har studerende tilknyttet vil disse ikke længere være tilknyttet prøven. Hvis der kun findes den ene prøve ”hoppe” den/de studerende tilbage på selve aktiviteten, som tilmeldte studerende. Hvis der findes flere prøver, så vil den/de studerende ”hoppe” over på den prøve der er valgt ifm. ’Placering af ikke tilknyttede studerende’ – altså der hvor eftertilmeldte studerende placeres efter der er foretaget prøveoprettelse.

  En prøve kan ikke slettes hvis:

  • Den er synliggjort
  • Hvis der er en studerende som har afleveret en besvarelse på prøven
  • Hvis der er en eller flere som har fået et færdigbedømt resultat registreret på prøven (fagligt eller administrativt)

  Hvis ovenstående ændres på prøven (fx en prøve gøres ikke synlig, en aflevering trækkes tilbage eller et resultat slettes), så vil prøven kunne slettes efterfølgende.

  Når man sletter en prøve som har studerende tilknyttet ville disse ikke længere være tilknyttet en prøve.

   

  Kan jeg slette et resultat?

 • +

  Opret en prøve eller opret et prøveforløb

  Med opdateringen den 23. april blev det muligt at oprette prøveforløb i DE.

  Der betyder bl.a.  at det er kommet et nyt trin når man skal  oprette en prøve.

  Man skal nu med at vælge om man vil oprette 'en uafhængig prøve' eller 'et prøveforløb'. Derefter er processen den samme.

  Se mere i denne korte demo:

   

Spørgsmål om ITX-Flex

 • +

  Kan ITX Flex overvåge flere enheder pr. studerende?

  Ja, studerende kan godt køre flere ITX Flex-sessioner samtidigt, og dermed altså logge ind flere gange/på flere maskiner med samme bruger på én ITX Flex-prøve.

  Det betyder, at der er flere optagelser i eksamensloggen, som efterfølgende skal efterbehandles for den pågældende studerende.

  Det er således teknisk muligt at medbringe flere enheder pr. studerende og være logget ind på dem til en ITX Flex-prøve, men hvis prøven er omfattet af hjælpemiddelsbegrænsninger, fraråder vi på det kraftigste, at man tillader de studerende at anvende mere end én enhed. Det er dog altid studiet, som skal vurdere dette (hvilke hjælpemidler og redskaber der er tilladte) bistået af Uddannelsesjura. 

 • +

  Studerende kan ikke hente opgavesæt eller aflevere opgave i ITX FLEX

  Hvis noget fejler for den studerende i forbindelse med at hente opgavesættet eller at få afleveret, så kan det skyldes at afleveringen er sat til ”Afleverer i ITX Flex”. Det kan du som eksamensadministrator ændre på følgende måde:

  • Gå ind på prøven i DE
  • Vælg fanen [Studerende]
  • Rediger den pågældende
  • Ændre til ”Aflevere i Digital eksamen eller ITX Flex”

  INFO:
  Denne ændring kan foretages på den enkelte studerende, men også på hele prøven, hvis det skulle blive nødvendigt.

Spørgsmål om studerende

 • +

  Hvad er synligt for studerende inden prøvestart?

  De informationer, så som fritekst, links og dokumenter, som placeres under 'Eksamensinformationer' vil være synlige for studerende, bedømmere eller tilsyn (dem der vælges) når prøven gøres synlig.
  Det er derfor meget vigtigt at der IKKE placeres informationer, opgavesæt eller andet herunder, som først skal kunne ses når prøven starter. De informationer skal placeres under 'Opgavesæt'.

 • +

  Hvordan afleverer jeg en opgave på vegne af en studerende?

  Dette kan ske i tilfælde af, hvis en studerende ikke selv kan gøre det - kun efter aftale med den studerende, lav evt. note i DE omkring det.

  Se vejledning for "Log ind som anden bruger".

  Se vejledning for "Hvordan afleverer jeg min opgave".

 • +

  Hvorfor fremgår en studerende i digital eksamen selvom vedkommende er udmeldt?

  En studerende fremgår i Digital Eksamen, fordi vedkommende har eksamenstilmeldinger med status 'tilmeldt'.

  Den studerende skal altså afmeldes aktiviteteten i STADS før han/hun ikke fremgår af prøven længere.
  Kontakt Studiedata for at få tilmeldingerne 'afmeldt', hvis du ikke selv har muligheden for at gøre det. Herefter vil den studerende ikke længere fremgå i DE.

  OBS: Hvis den studerende har tilgået prøven, vil vedkommende desværre ikke kunne fjernes fra prøven. Du skal her, for at sikre dig, at den studerende ikke længere kan se prøven og dermed heller ikke aflevere på prøven, gøre følgende:

  • Redigere den studerende
  • Vælg "Må ikke aflevere (prøven usynlig for studerende)"
  • Skriv evt. note i feltet "Dispensationsnote til eksamensadministrator"

 • +

  Hvornår er studerende låst på prøven?

  Studerende er låst på en prøve når der er afleveret, når først der er afleveret kan en studerende derfor ikke flyttes fra en prøve til en anden.

  Studerende er altså ikke låst på trods af, at de har tilgået prøven.

  På prøvetypen 'Prøve uden aflevering', er studerende låst på prøven, når der er afgivet bedømmelse.

  OBS:
  Hvis man vælger at flytte en studerenden til en anden prøve, skal man være opmærksom på, at evt. gruppetilmeldinger vil blive annulleret og at der ikke varsles herom.

 • +

  Kan jeg logge ind som en studerende?

  Ja, du kan logge ind som både en studerende og en bedømmer ved at klikke på "Administrative værktøjer" (øverst på siden), og derefter vælge "Log ind som en anden bruger". Du skriver bare navnet på vedkommende, som du ønsker at logge ind som.

  Du kan foretage handlinger på vegne af både studerende og bedømmere. Dette bliver naturligvis logget i aktivitetsloggen (fanen "Besvarelser" på prøven).

Spørgsmål om generel brug af Digital Eksamen

 • +

  Hvilken browser skal jeg bruge?

  Digital Eksamen kører i alle browsere, men nogle visninger fungerer bedst i Firefox eller Chrome, så det anbefales at bruge disse.

 • +

  Hvordan fjerner jeg en eksamensadministrator fra et studienævn?

  • Du skal klikke på ”Administrative værktøjer” øverst i Digital Eksamen, og så vælge ”Tilføj eksamensadministrator til enhed”.
  • Hvis du har adgang til flere studienævn i DE, vælger du det pågældende, som der skal slettes fra, i rullemenuen til højre.
  • Fremsøg i søgefeltet, eller find vedkommende på listen og vælg ”Fjern”
  • Bekræft i pop-up vindue
 • +

  Hvordan får jeg som eksamensadministrator adgang til et studienævn?

  Du kan ikke tilføje dig selv til det ønskede område/studienævn. Få i stedet en kollega, som har adgang til det pågældende studienævn, til at tilføje dig. Det gøres således:

  1. Du skal klikke på ”Administrative værktøjer” øverst i Digital Eksamen, og så vælge ”Tilføj eksamensadministrator til enhed”.
  2. Hvis du har adgang til flere studienævn i DE, vælger du i rullemenuen til højre.
  3. Klik på ”Tilføj eksamensadministrator”
  4. Nu fremsøger du vedkommende i ”Søg administrator” søgefeltet der kommer frem
  5. Du tilføjer på ovenstående måde vedkommende på hvert område/studienævn som han/hun skal have adgang til, og klikker ”tilføj”.
 • +

  Hvordan sletter jeg mig selv som eksamensadministrator på et studienævn?

  1. Du skal klikke på ”Administrative værktøjer” øverst i Digital Eksamen, og så vælge ”tilføj eksamensadministrator til enhed”.
  2. Hvis du har adgang til flere studienævn i DE, vælger du det pågældende som der skal slettes fra i rullemenuen til højre.
  3. Fremsøg dig selv, eller find dig på listen og vælg ”Fjern”
  4. Bekræft i pop-up vindue
 • +

  Hvorfor kan jeg ikke søge eksaminator/intern medbedømmer frem?

  + Hvorfor kan en bedømmer ikke logge ind?

  Hvis en ansat ikke kan logge på eller fremsøges i Digital Eksamen, er det fordi vedkommende ikke fremgår korrekt eller ikke er aktiv i AD'et (Outlooks adressekartotek).

  Står man forkert her, fx hvis man har skiftet mail i ét system, men ikke i AD'et.

  Først når man igen står korrekt i AD'et, vil man kunne logge ind igen. Indtil da har bedømmeren ikke adgang til sine prøver i Digital Eksamen, herunder eventuelle noter, og kan ikke afgive karakterer i systemet.

  Kontakt institutsekretæren, som har mulighed for at undersøge sagen.
  Alternativt kan du kontakte ITS – support@its.aau.dk / 2020

 • +

  hvad gør jeg ved sygemelding/sygeeksamen?

  For procedure og vejledninger ifm. sygemelding og sygeeksamen henvises der til eksamen.aau.dk

  For spørgsmål kontakt Studiedata.